Werkinstructies

Ten behoeve van het boekhoudsysteem MKBoek, waar RAD Spijkenisse mee werkt, heeft zij een complete werkinstructie geschreven.  Je kunt deze in PDF opvragen door op MKBoek te klikken. Je wordt nu doorverwezen naar een beknopte versie van de werkinstructie.

De volledige versie kan op cd  worden verkregen door overmaking van € 25,00 op bankrekening 5780744 ten name van RAD Spijkenisse, onder vermelding van CD werkinstructie MKBoek. Tevens dient het contactformulier te worden ingevuld voor de NAW gegevens van de aanvrager.