Tarieven

Het uurtarief voor administratieve werkzaamheden, zoals onder andere opzetten en onderhouden van administraties ligt op € 60,00. Dit tarief is gebaseerd op de verwerking van inkopen, verkopen, banken, kas en op het doen van de BTW aangifte. Tevens wordt binnen dit tarief de diverse rapportages verzorgd en het opstellen van de jaarrekening. Voor startende ondernemers bestaat de mogelijkheid tot het afspreken van een afwijkend tarief. Om de kosten voor de ondernemers niet te veel op te laten lopen wordt per maand een vast bedrag in rekening gebracht als voorschot, gebaseerd op het verwachte aantal uur dat RAD Spijkenisse bezig is met de werkzaamheden. Een maal per kwartaal wordt een daadwerkelijke eindafrekening gemaakt, gebaseerd op de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Voor het onderhouden van een loonadministratie geldt een vast tarief van €40,00 per maand. Uiteraard worden dan niet alleen de salarismutaties verwerkt, maar ook de aangifte van de loonheffing en de verplichte (jaarlijkse) werkzaamheden verzorgd. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van de salarisadministratie.

Voor het verrichten van aangiftes voor de inkomstenbelasting particulieren wordt een tarief gehanteerd van   € 60,00 per aangifte. Hiervoor geldt, dat aangifte voor een stel of echtpaar wordt gezien als 1.
Aanvraag en/of wijziging van toeslagen, alsmede de aanvraag en/of wijziging van een voorlopige aanslag huidig of volgend jaar wordt berekend voor een tarief van € 30,00 per aanvraag of wijziging.

Voor het verkrijgen van budgetcoaching betaald U het tarief van maximaal  € 80,00 per maand. Daarnaast wordt voor de intake een tarief berekend welke afhankelijk is van de hoogte van de schulden. Voor dit inteke-tarief wordt er een compleet overzicht opgebouwd, contact gelegd met schuldeisers voor opgave schuld of opstellen betalingsregeling en zal er desgewenst adviezen worden gegeven over een juiste en verantwoorde manier van financieel beheer.