Producten

- Opzetten van administraties. Ten behoeve van ZZP-ers kan de administratie worden verzorgd door RAD Spijkenisse. Bij aanvang van een overeenkomst wordt per jaar een administratie opgezet.

- Onderhouden van administraties. De opgezette administraties worden gedurende het jaar onderhouden. Dit gebeurd door het inboeken van de door de klant aangeleverde stukken zoals o.a. inkoopnota’s, verkoopnota’s, kasstukken, bankafschriften, enz.

- Verzorgen van de BTW aangiftes. Elke ZZP-er is verplicht aangifte te doen bij de belastingdienst van zijn BTW. De een per maand, de ander per kwartaal. Nadat de aangeleverde stukken zijn ingeboekt, wordt door RAD Spijkenisse deze aangifte verzorgd, tesamen met de boekingen om de administratie sluitend te maken.

- Opstellen van rapportages. Na inboeken en aangifte gedaan te hebben wordt door RAD Spijkenisse een rapportage opgesteld, teneinde de ZZP-er inzicht te geven in zijn onderneming. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de periode waarin de BTW wordt aangegeven, in de meeste gevallen is dit per kwartaal, maar kan uiteraard in sommige gevallen ook  maandelijks gebeuren.

- Opstellen van de jaarrekening. Net als de aangifte voor de BTW is elke ZZP-er ook jaarlijks verplicht aangifte te doen voor de Inkomsten belasting voor ondernemers. Om deze aangifte te kunnen doen wordt door RAD Spijkenisse een jaarrekening opgesteld, aan de hand van de eerder genoemde rapportages.

- Verzorgen loonadministraties. Ten behoeve van de kleine zelfstandige verzorgd RAD Spijkenisse de loonadministratie. Te denken valt in deze gevallen aan het aanleveren van de salarisslips, loonjournaalpost, aangifte loonbelasting enz.

- Indienen aangiftes Inkomstenbelasting. Jaarlijks dient er in sommige gevallen ook aangiftes ingedienst te worden door particulieren. Ook deze aangifte kan door RAD Spijkenisse worden verzorgd.

- Aanvragen toeslagen of maandelijkse tegemoetkoming. RAD Spijkenisse verzorgd in sommige gevallen voor particulieren de aanvraag voor verschillende toeslagen, zoals huur-, zorg-, kindertoeslag. Ook de maandelijkse tegemoetkoming, in het geval van koopwoningen, wordt door ons verzorgd.

- Bieden van budgetcoaching. Wanneer er financiële problemen zijn en het overzicht is weg, kan RAD Spijkenisse er voor zorgen, dat dit overzicht er weer komt en kunnen wij als bemiddelaar dienen tussen schuldeiser en schuldenaar.